pb.pl
7,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 372 68 686 49 965 48 738
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 335 8 780 5 910 6 556
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 621 8 118 5 063 6 047
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 782 6 547 4 201 5 152
Amortyzacja (tys. zł) 12 746 13 520 13 079 13 522
EBITDA (tys. zł) 16 081 22 300 18 989 20 078
Aktywa (tys. zł) 226 350 224 889 235 639 229 514
Kapitał własny (tys. zł)* 85 832 89 440 94 154 97 805
Liczba akcji (tys. szt.) 19 821,404 19 821,404 19 821,404 19 821,404
Zysk na akcję (zł) 0,090 0,330 0,212 0,260
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,330 4,512 4,750 4,934
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej