pb.pl
7,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 10 943 12 069
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 2 574 2 680
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 2 534 2 580
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 2 201 1 923
Amortyzacja (tys. zł) 0 579 652
EBITDA (tys. zł) 0 3 153 3 332
Aktywa (tys. zł) 20 755 22 468 24 654
Kapitał własny (tys. zł)* 11 369 13 570 15 493
Liczba akcji (tys. szt.) 9 870,000 9 870,000 9 870,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,223 0,195
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,152 1,375 1,570
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej