pb.pl
6,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 37 892 46 868 41 630 47 906
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 959 -1 450 5 559 8 605
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 288 -2 304 4 804 7 906
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 346 -2 447 3 920 6 511
Amortyzacja (tys. zł) 10 819 12 182 11 524 12 331
EBITDA (tys. zł) 15 778 10 732 17 083 20 936
Aktywa (tys. zł) 203 307 201 493 219 490 214 188
Kapitał własny (tys. zł)* 80 719 77 198 83 739 83 182
Liczba akcji (tys. szt.) 19 821,404 19 821,404 19 821,404 19 821,404
Zysk na akcję (zł) 0,169 -0,123 0,198 0,328
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,072 3,895 4,225 4,197
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej