pb.pl
7,0500 zł
1,44% 0,1000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 995 34 308 30 736 33 662
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 844 8 135 4 736 33 427
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 592 7 649 4 473 32 829
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 749 5 930 3 177 32 350
Amortyzacja (tys. zł) 5 853 7 169 6 924 7 365
EBITDA (tys. zł) 10 697 15 304 11 660 40 792
Aktywa (tys. zł) 123 593 123 496 127 895 206 101
Kapitał własny (tys. zł)* 53 906 59 499 62 405 84 289
Liczba akcji (tys. szt.) 19 821,404 19 821,404 19 821,404 19 821,404
Zysk na akcję (zł) 0,189 0,299 0,160 1,632
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,720 3,002 3,148 4,252
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej