pb.pl
6,9000 zł
-2,13% -0,1500 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 615 31 188 28 778 30 252
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 711 3 673 3 150 5 094
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 488 3 422 2 929 4 880
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 422 2 520 2 208 4 022
Amortyzacja (tys. zł) 6 558 6 737 6 514 5 268
EBITDA (tys. zł) 11 269 10 410 9 664 10 362
Aktywa (tys. zł) 126 078 130 606 131 580 127 427
Kapitał własny (tys. zł)* 63 956 66 441 68 413 50 026
Liczba akcji (tys. szt.) 19 821,404 19 821,404 19 821,404 19 821,404
Zysk na akcję (zł) 0,173 0,127 0,111 0,203
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,227 3,352 3,451 2,524
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej