Wyniki finansowe - KOMPAP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 839 22 373 24 356 22 551
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 227 1 511 1 541 1 492
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 410 1 271 1 498 1 322
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 798 699 1 231 1 241
Amortyzacja (tys.) 1 325 1 453 1 609 1 575
EBITDA (tys.) 3 552 2 964 3 150 3 067
Aktywa (tys.) 104 205 106 782 108 003 107 116
Kapitał własny (tys.)* 69 787 70 486 71 722 73 006
Liczba akcji (tys. szt.) 4 680,496 4 680,496 4 680,496 4 680,496
Zysk na akcję (zł) 0,384 0,149 0,263 0,265
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,910 15,060 15,324 15,598
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej