Wyniki finansowe - KOMPAP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 214 22 517 24 056 21 715
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 434 3 338 1 810 1 979
Zysk (strata) brutto (tys.) 644 3 123 1 572 1 833
Zysk (strata) netto (tys.)* 665 2 693 831 1 591
Amortyzacja (tys.) 1 440 1 424 1 444 1 466
EBITDA (tys.) 2 874 4 762 3 254 3 445
Aktywa (tys.) 105 322 104 746 104 445 104 055
Kapitał własny (tys.)* 67 148 68 085 68 821 70 412
Liczba akcji (tys. szt.) 4 680,496 4 680,496 4 680,496 4 680,496
Zysk na akcję (zł) 0,142 0,575 0,178 0,340
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,346 14,547 14,704 15,044
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej