Wyniki finansowe - KOMPAP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 537 21 068 21 440 21 894
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 150 1 256 822 1 727
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 128 844 358 1 623
Zysk (strata) netto (tys.)* 441 823 461 1 507
Amortyzacja (tys.) 1 468 1 447 1 464 1 403
EBITDA (tys.) 2 618 2 703 2 286 3 130
Aktywa (tys.) 119 170 116 386 112 500 109 759
Kapitał własny (tys.)* 61 960 62 852 64 921 66 393
Liczba akcji (tys. szt.) 4 680,496 4 680,496 4 680,496 4 680,496
Zysk na akcję (zł) 0,094 0,176 0,098 0,322
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,238 13,428 13,871 14,185
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej