Wyniki finansowe - KOMPAP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 23 971 22 026 23 321 20 859
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 412 69 -2 986 1 447
Zysk (strata) brutto (tys.) -733 300 -3 347 1 210
Zysk (strata) netto (tys.)* -568 478 -3 781 1 085
Amortyzacja (tys.) 1 622 1 579 2 087 1 515
EBITDA (tys.) 2 034 1 648 -899 2 962
Aktywa (tys.) 132 151 128 824 120 851 120 812
Kapitał własny (tys.)* 63 445 63 923 60 291 61 376
Liczba akcji (tys. szt.) 4 680,496 4 680,496 4 680,496 4 680,496
Zysk na akcję (zł) -0,121 0,102 -0,808 0,232
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,555 13,657 12,881 13,113
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej