pb.pl
2,1600 zł
-4,00% -0,0900 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 789 63 760 53 270 39 560
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 420 4 629 -820 2 988
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 826 2 497 -3 317 1 320
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 225 1 904 -1 988 1 789
Amortyzacja (tys. zł) 6 410 4 989 3 514 4 108
EBITDA (tys. zł) 13 830 9 618 2 694 7 096
Aktywa (tys. zł) 344 241 344 459 327 891 332 964
Kapitał własny (tys. zł)* 142 274 144 339 142 351 144 140
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,085 0,038 -0,040 0,036
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,845 2,887 2,847 2,883
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej