pb.pl
2,2700 zł
2,25% 0,0500 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 286 979 335 207 62
Kapitał własny (tys. zł)* 241 509 268 256 50
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,830 5,365 0,001
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej