pb.pl
2,2500 zł
0,90% 0,0200 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 873 58 163 39 659 19 149
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 827 -404 -25 640 14 004
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 106 -2 881 -27 137 12 107
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 680 -2 460 -28 548 13 637
Amortyzacja (tys. zł) 3 465 2 515 3 964 2 779
EBITDA (tys. zł) 11 292 2 111 -21 676 16 783
Aktywa (tys. zł) 350 464 335 394 297 823 312 943
Kapitał własny (tys. zł)* 155 100 152 723 124 223 137 859
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,074 -0,049 -0,571 0,273
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,102 3,054 2,484 2,757
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej