pb.pl
2,1600 zł
-4,00% -0,0900 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 98 369 93 749 65 351 24 196
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 087 2 833 -13 977 -3 232
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 454 1 321 -15 733 -4 563
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -37 2 017 -15 468 -3 421
Amortyzacja (tys. zł) 7 901 7 295 7 557 2 424
EBITDA (tys. zł) 10 988 10 128 -6 420 -808
Aktywa (tys. zł) 392 502 382 654 355 162 351 915
Kapitał własny (tys. zł)* 167 995 170 216 155 066 151 765
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,001 0,040 -0,309 -0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,360 3,404 3,101 3,035
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej