pb.pl
2,2300 zł
3,24% 0,0700 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 97 568 92 117 61 409 30 737
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 258 4 118 -1 274 -8 595
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 668 2 604 -2 838 -9 939
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 322 2 272 -3 058 -7 811
Amortyzacja (tys. zł) 8 446 7 480 6 616 5 624
EBITDA (tys. zł) 12 704 11 598 5 342 -2 971
Aktywa (tys. zł) 424 845 413 218 378 312 380 993
Kapitał własny (tys. zł)* 200 056 202 717 175 507 167 995
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,046 0,045 -0,061 -0,156
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,001 4,054 3,510 3,360
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej