4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 747 622 257 224 161 973 366 963
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 215 227 70 296 13 167 55 849
Zysk (strata) brutto (tys.) 224 071 72 512 20 737 55 471
Zysk (strata) netto (tys.)* 182 284 58 398 21 157 45 318
Amortyzacja (tys.) 537 551 609 1 318
EBITDA (tys.) 215 764 70 847 13 776 57 167
Aktywa (tys.) 2 948 932 3 151 165 3 061 972 3 866 828
Kapitał własny (tys.)* 1 434 570 1 494 619 1 328 346 1 382 844
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) 0,407 0,130 0,047 0,101
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,205 3,339 2,968 3,090
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej