4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 588 4 029
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -20 -921
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -20 -4 233
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -20 -3 616
Amortyzacja (tys.) 0 60 702
EBITDA (tys.) 0 40 -219
Aktywa (tys.) 95 290 0 0
Kapitał własny (tys.)* 81 927 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 389 558,311 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,210
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej