4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 315 602 97 559 22 264 200 474
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 102 075 31 038 -7 471 50 682
Zysk (strata) brutto (tys.) 97 781 15 731 -9 159 42 993
Zysk (strata) netto (tys.)* 69 174 13 057 2 057 34 754
Amortyzacja (tys.) 400 466 497 526
EBITDA (tys.) 102 475 31 504 -6 974 51 208
Aktywa (tys.) 3 249 840 3 324 678 3 104 738 3 218 761
Kapitał własny (tys.)* 1 400 409 1 416 797 1 219 796 1 256 929
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) 0,155 0,029 0,005 0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,129 3,166 2,725 2,808
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej