4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 198 653 176 490 200 254 219 588
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -155 602 48 034 20 017 49 683
Zysk (strata) brutto (tys.) -166 984 40 748 27 431 35 737
Zysk (strata) netto (tys.)* -161 837 34 630 21 021 29 121
Amortyzacja (tys.) 373 347 412 395
EBITDA (tys.) -155 229 48 381 20 429 50 078
Aktywa (tys.) 2 816 241 2 882 449 3 019 274 3 035 358
Kapitał własny (tys.)* 1 317 788 1 352 535 1 297 648 1 326 861
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) -0,362 0,077 0,047 0,065
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,944 3,022 2,899 2,965
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej