4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 105 082 180 119 39 960 98 382
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -55 480 127 372 -70 582 26 390
Zysk (strata) brutto (tys.) -48 017 82 013 -66 654 17 152
Zysk (strata) netto (tys.)* -41 184 65 403 -56 586 14 220
Amortyzacja (tys.) 361 365 613 517
EBITDA (tys.) -55 119 127 737 -69 969 26 907
Aktywa (tys.) 3 243 925 3 046 893 3 009 153 3 003 755
Kapitał własny (tys.)* 1 492 111 1 566 847 1 510 123 1 479 567
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) -0,092 0,146 -0,126 0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,334 3,501 3,374 3,306
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej