3,3400 zł
-1,18% -0,0400 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe - LENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 36 228 0 40 595
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 4 043 0 4 287
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 4 079 0 4 116
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 3 319 0 3 188
Amortyzacja (tys.) 0 1 428 0 1 602
EBITDA (tys.) 0 5 471 0 5 889
Aktywa (tys.) 128 636 124 866 140 328 144 677
Kapitał własny (tys.)* 99 129 102 448 100 774 103 962
Liczba akcji (tys. szt.) 24 875,050 24 875,050 24 875,050 24 875,050
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,133 0,000 0,128
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,985 4,119 4,051 4,179
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej