3,3400 zł
-1,18% -0,0400 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe - LENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 755 20 008 25 891 33 921
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 445 811 3 331 4 194
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 258 787 3 082 3 944
Zysk (strata) netto (tys.)* 979 487 2 435 3 330
Amortyzacja (tys.) 969 1 109 987 960
EBITDA (tys.) 2 414 1 920 4 318 5 154
Aktywa (tys.) 100 159 99 344 0 106 310
Kapitał własny (tys.)* 77 579 75 579 0 81 199
Liczba akcji (tys. szt.) 24 875,050 24 875,050 24 875,050 24 875,050
Zysk na akcję (zł) 0,039 0,020 0,098 0,134
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,119 3,038 0,000 3,264
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej