pb.pl
3,4500 zł
0,88% 0,0300 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe - LENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 252 20 090 25 468 29 612
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 539 -748 1 556 3 564
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 225 -1 595 1 944 3 363
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 504 -1 019 1 664 2 790
Amortyzacja (tys. zł) 1 031 1 029 1 046 1 059
EBITDA (tys. zł) 1 570 281 2 602 4 623
Aktywa (tys. zł) 106 799 107 564 0 107 458
Kapitał własny (tys. zł)* 72 417 71 878 0 76 600
Liczba akcji (tys. szt.) 24 875,050 24 875,050 24 875,050 24 875,050
Zysk na akcję (zł) 0,020 -0,041 0,067 0,112
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,911 2,890 0,000 3,079
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej