pb.pl
3,4200 zł
-1,72% -0,0600 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe - LENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 126 30 675 30 081 29 960
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 707 1 850 2 259 -1 518
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 258 1 822 1 476 -6 062
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 937 1 511 1 206 -4 634
Amortyzacja (tys. zł) 1 081 1 199 1 115 1 278
EBITDA (tys. zł) 3 788 3 049 3 374 -240
Aktywa (tys. zł) 119 628 117 965 0 120 115
Kapitał własny (tys. zł)* 73 120 73 645 0 63 512
Liczba akcji (tys. szt.) 24 700,894 24 875,050 24 875,050 24 875,050
Zysk na akcję (zł) 0,078 0,061 0,048 -0,186
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,960 2,961 0,000 2,553
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej