3,3400 zł
-1,18% -0,0400 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe - LENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 28 426 21 349 26 038 28 697
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 395 -1 726 1 922 1 319
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 912 -2 892 1 467 7 373
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 196 -2 732 1 182 6 987
Amortyzacja (tys.) 1 102 1 074 1 140 1 072
EBITDA (tys.) 2 497 -652 3 062 2 391
Aktywa (tys.) 113 187 102 452 0 111 596
Kapitał własny (tys.)* 57 836 57 776 0 70 693
Liczba akcji (tys. szt.) 24 875,050 24 875,050 24 875,050 24 875,050
Zysk na akcję (zł) -0,169 -0,110 0,048 0,281
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,325 2,323 0,000 2,842
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej