3,3400 zł
-1,18% -0,0400 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Wyniki finansowe - LENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2003 IV Q 2004 III Q 2005 IV Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 22 147 27 336
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 4 006 4 571
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 3 813 4 601
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 3 161 3 791
Amortyzacja (tys.) 0 0 849 907
EBITDA (tys.) 0 0 4 855 5 478
Aktywa (tys.) 28 940 49 618 0 63 778
Kapitał własny (tys.)* 22 892 33 734 0 54 004
Liczba akcji (tys. szt.) 23 323,200 23 323,200 24 573,200 24 573,200
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,129 0,154
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,982 1,446 0,000 2,198
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej