pb.pl
11,7500 zł
-0,84% -0,1000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 211 049 97 860 71 162 122 067
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 74 842 26 152 26 426 35 818
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 72 972 24 177 24 164 35 033
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 53 680 17 897 17 932 25 681
Amortyzacja (tys. zł) 354 373 355 706
EBITDA (tys. zł) 75 196 26 525 26 781 36 524
Aktywa (tys. zł) 713 657 726 578 679 471 595 903
Kapitał własny (tys. zł)* 330 158 348 055 365 987 355 668
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 2,982 0,994 0,996 1,427
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,342 19,336 20,333 19,759
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej