pb.pl
11,4500 zł
-1,29% -0,1500 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 54 294 156 261 9 351 4 175
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 526 56 737 -1 875 -2 951
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 647 55 143 -3 722 -4 836
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 341 64 965 -3 011 -4 246
Amortyzacja (tys. zł) 308 320 334 343
EBITDA (tys. zł) 17 834 57 057 -1 541 -2 608
Aktywa (tys. zł) 542 277 570 623 605 893 699 341
Kapitał własny (tys. zł)* 233 890 298 855 295 844 276 478
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,741 3,609 -0,167 -0,236
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,994 16,603 16,436 15,360
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej