pb.pl
11,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 675 82 692 6 539 4 138
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 793 10 017 -1 331 -3 504
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 761 8 583 -2 521 -5 565
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 422 22 402 -2 126 -4 770
Amortyzacja (tys. zł) 272 268 285 295
EBITDA (tys. zł) 8 065 10 285 -1 046 -3 209
Aktywa (tys. zł) 394 297 385 409 404 836 506 830
Kapitał własny (tys. zł)* 219 084 241 485 239 358 220 549
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,357 1,245 -0,118 -0,265
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,171 13,416 13,298 12,253
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej