pb.pl
11,7500 zł
-0,84% -0,1000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 IV Q 2013 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 157 647 173 447 204 096
Kapitał własny (tys. zł)* 101 333 121 473 131 331
Liczba akcji (tys. szt.) 15 000,000 15 000,000 15 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,756 8,098 8,755
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej