79,0000 zł
-0,23% -0,1800 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LOTOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 415 000 9 200 500 10 644 800 10 967 500
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 242 000 1 180 300 1 396 300 1 888 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 412 400 1 109 200 1 455 900 1 780 200
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 058 300 810 000 990 200 1 215 100
Amortyzacja (tys.) 254 600 254 100 276 900 327 400
EBITDA (tys.) 1 496 600 1 434 400 1 673 200 2 215 400
Aktywa (tys.) 23 940 400 24 723 300 25 964 800 28 767 700
Kapitał własny (tys.)* 13 007 600 13 807 900 14 793 800 16 007 100
Liczba akcji (tys. szt.) 184 873,362 184 873,362 184 873,362 184 873,362
Zysk na akcję (zł) 5,724 4,381 5,356 6,573
Wartość księgowa na akcję (zł) 70,360 74,688 80,021 86,584
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej