79,0000 zł
-0,23% -0,1800 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LOTOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2002 IV Q 2003 I Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 046 802 0 0 1 489 623
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 181 890 0 0 119 368
Zysk (strata) brutto (tys.) 215 671 0 0 102 677
Zysk (strata) netto (tys.)* 174 579 0 0 80 827
Amortyzacja (tys.) 141 0 0 45 927
EBITDA (tys.) 182 031 0 0 165 295
Aktywa (tys.) 4 022 527 2 657 571 2 935 638 0
Kapitał własny (tys.)* 2 642 630 1 261 530 1 525 351 0
Liczba akcji (tys. szt.) 7 870,000 78 700,000 78 700,000 78 700,000
Zysk na akcję (zł) 22,183 0,000 0,000 1,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 335,785 16,030 19,382 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej