79,0000 zł
-0,23% -0,1800 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LOTOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 662 000 7 877 800 7 212 500 6 095 800
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 658 700 496 300 488 700 -1 360 100
Zysk (strata) brutto (tys.) 666 100 163 100 570 800 -1 729 900
Zysk (strata) netto (tys.)* 500 500 125 900 354 000 -1 311 600
Amortyzacja (tys.) 212 700 226 800 256 700 275 400
EBITDA (tys.) 871 400 723 100 745 400 -1 084 700
Aktywa (tys.) 23 899 800 24 723 000 23 672 100 21 356 200
Kapitał własny (tys.)* 12 200 400 12 275 500 12 715 300 11 296 900
Liczba akcji (tys. szt.) 184 873,362 184 873,362 184 873,362 184 873,362
Zysk na akcję (zł) 2,707 0,681 1,915 -7,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 65,993 66,400 68,778 61,106
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej