79,0000 zł
-0,23% -0,1800 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LOTOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 531 000 8 344 000 7 922 000 6 741 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 897 900 866 800 768 800 362 300
Zysk (strata) brutto (tys.) 754 000 852 000 617 500 292 200
Zysk (strata) netto (tys.)* 534 900 631 600 100 100 172 500
Amortyzacja (tys.) 184 100 174 700 180 800 213 100
EBITDA (tys.) 1 082 000 1 041 500 949 600 575 400
Aktywa (tys.) 22 490 100 22 777 800 22 223 900 23 982 700
Kapitał własny (tys.)* 11 272 500 11 955 100 12 034 700 12 205 900
Liczba akcji (tys. szt.) 184 873,362 184 873,362 184 873,362 184 873,362
Zysk na akcję (zł) 2,893 3,416 0,541 0,933
Wartość księgowa na akcję (zł) 60,974 64,666 65,097 66,023
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej