79,0000 zł
-0,23% -0,1800 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LOTOS

Skonsolidowane roczne raporty finansowe

2018 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 30 121 700 29 493 300 20 908 600 33 123 600
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 981 300 2 006 000 -1 392 100 4 483 400
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 722 600 1 692 200 -1 652 800 4 456 500
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 587 400 1 152 900 -1 146 200 3 211 800
Amortyzacja (tys.) 722 700 909 300 1 089 900 1 049 000
EBITDA (tys.) 3 704 000 2 915 300 -302 200 5 532 400
Aktywa (tys.) 22 223 900 23 672 100 21 856 400 25 964 800
Kapitał własny (tys.)* 12 034 700 12 715 300 11 573 700 14 793 800
Liczba akcji (tys. szt.) 184 873,362 184 873,362 184 873,362 184 873,362
Zysk na akcję (zł) 8,586 6,236 -6,200 17,373
Wartość księgowa na akcję (zł) 65,097 68,778 62,603 80,021
Raport zbadany przez audytora T T T T
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej