15,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
LSI Software SA (LSI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LSISOFT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 17 415 12 922 12 660 14 129
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 645 552 -381 1 825
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 358 458 -662 2 071
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 073 445 -615 2 058
Amortyzacja (tys.) 1 439 1 573 1 570 1 383
EBITDA (tys.) 4 084 2 125 1 189 3 208
Aktywa (tys.) 62 325 60 673 59 397 61 279
Kapitał własny (tys.)* 48 803 49 248 48 633 49 888
Liczba akcji (tys. szt.) 3 260,762 3 260,762 3 260,762 3 260,762
Zysk na akcję (zł) 1,249 0,136 -0,189 0,631
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,967 15,103 14,915 15,299
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej