15,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
LSI Software SA (LSI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LSISOFT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 16 423 11 362 9 516 11 272
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 632 -1 218 2 400 1 247
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 541 -980 2 247 1 279
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 406 -1 124 2 407 1 279
Amortyzacja (tys.) 1 179 1 282 1 349 1 088
EBITDA (tys.) 2 811 64 3 749 2 335
Aktywa (tys.) 54 464 52 448 54 833 54 289
Kapitał własny (tys.)* 37 446 36 322 38 729 40 008
Liczba akcji (tys. szt.) 3 260,762 3 260,762 3 260,762 3 260,762
Zysk na akcję (zł) 0,431 -0,345 0,738 0,392
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,484 11,139 11,877 12,270
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej