pb.pl
1,3100 zł
6,07% 0,0750 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 115 76 195 78 908 65 576
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 862 6 862 16 292 17 667
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 138 6 176 15 071 16 760
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 201 4 819 12 317 13 552
Amortyzacja (tys. zł) 3 134 3 103 3 099 3 062
EBITDA (tys. zł) 3 996 9 965 19 391 20 729
Aktywa (tys. zł) 395 794 423 916 437 190 419 528
Kapitał własny (tys. zł)* 233 943 238 732 250 665 265 157
Liczba akcji (tys. szt.) 109 270,000 109 270,000 150 270,000 150 270,000
Zysk na akcję (zł) 0,002 0,044 0,082 0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,141 2,185 1,668 1,765
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej