2,5150 zł
-3,82% -0,1000 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 73 939 102 345 94 390 59 336
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 397 14 481 15 463 3 611
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 974 13 837 14 430 2 529
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 232 11 365 12 115 2 114
Amortyzacja (tys.) 3 488 3 538 3 443 3 280
EBITDA (tys.) 6 885 18 019 18 906 6 891
Aktywa (tys.) 432 328 466 856 448 941 437 030
Kapitał własny (tys.)* 294 170 305 274 317 282 319 142
Liczba akcji (tys. szt.) 150 270,000 150 270,000 150 270,000 150 270,000
Zysk na akcję (zł) 0,015 0,076 0,081 0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,958 2,032 2,111 2,124
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej