pb.pl
1,3100 zł
2,34% 0,0300 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2003 II Q 2004 IV Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 128 0 0 14 062
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 251 0 0 2 318
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 999 0 0 2 130
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 713 0 0 1 567
Amortyzacja (tys. zł) 141 0 0 390
EBITDA (tys. zł) 1 392 0 0 2 708
Aktywa (tys. zł) 44 587 27 302 42 818 46 152
Kapitał własny (tys. zł)* 25 328 23 318 25 851 28 193
Liczba akcji (tys. szt.) 2 900,000 28 000,000 28 000,000 29 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,246 0,000 0,000 0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,734 0,833 0,923 0,972
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej