3,1800 zł
8,90% 0,2600 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 128 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 251 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 999 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 713 0
Amortyzacja (tys.) 141 0
EBITDA (tys.) 1 392 0
Aktywa (tys.) 44 587 0
Kapitał własny (tys.)* 25 328 0
Liczba akcji (tys. szt.) 2 900,000
Zysk na akcję (zł) 0,246
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,734
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej