pb.pl
1,4350 zł
-4,97% -0,0750 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 660 67 169 69 987 71 826
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 349 6 831 5 826 9 298
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 074 5 789 5 137 14 055
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 668 4 705 3 873 11 712
Amortyzacja (tys. zł) 3 250 3 206 3 184 3 174
EBITDA (tys. zł) -99 10 037 9 010 12 472
Aktywa (tys. zł) 393 398 396 875 406 249 411 655
Kapitał własny (tys. zł)* 212 339 216 264 219 402 233 940
Liczba akcji (tys. szt.) 109 270,000 109 270,000 109 270,000 109 270,000
Zysk na akcję (zł) -0,034 0,043 0,035 0,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,943 1,979 2,008 2,141
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej