3,8620 zł
-4,41% -0,1780 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 50 904 68 764 66 711 56 019
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 143 11 603 9 128 6 277
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 233 11 265 9 207 5 985
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 924 9 103 7 877 5 026
Amortyzacja (tys.) 3 100 3 124 3 257 3 277
EBITDA (tys.) 6 243 14 727 12 385 9 554
Aktywa (tys.) 418 897 436 594 411 212 411 304
Kapitał własny (tys.)* 270 355 279 307 287 892 292 255
Liczba akcji (tys. szt.) 150 270,000 150 270,000 150 270,000 150 270,000
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,061 0,052 0,033
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,799 1,859 1,916 1,945
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej