pb.pl
1,3300 zł
1,53% 0,0200 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 043 59 718 70 092 60 629
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 570 -1 608 9 136 521
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 284 -1 795 7 827 -941
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 869 -1 895 6 374 -1 183
Amortyzacja (tys. zł) 3 090 3 188 3 211 3 240
EBITDA (tys. zł) 5 660 1 580 12 347 3 761
Aktywa (tys. zł) 382 028 381 565 411 592 408 414
Kapitał własny (tys. zł)* 213 544 210 679 217 017 215 913
Liczba akcji (tys. szt.) 109 270,000 109 270,000 109 270,000 109 270,000
Zysk na akcję (zł) 0,008 -0,017 0,058 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,954 1,928 1,986 1,976
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej