2,5150 zł
-3,82% -0,1000 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 67 169 69 987 71 826 40 115
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 831 5 826 9 298 862
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 789 5 137 14 055 138
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 705 3 873 11 712 201
Amortyzacja (tys.) 3 206 3 184 3 174 3 134
EBITDA (tys.) 10 037 9 010 12 472 3 996
Aktywa (tys.) 396 875 406 249 411 655 395 794
Kapitał własny (tys.)* 216 264 219 402 233 940 233 943
Liczba akcji (tys. szt.) 109 270,000 109 270,000 109 270,000 109 270,000
Zysk na akcję (zł) 0,043 0,035 0,107 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,979 2,008 2,141 2,141
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej