pb.pl
1,3100 zł
6,07% 0,0750 zł
LUBAWA SA (LBW)

Wyniki finansowe - LUBAWA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 699 85 876 58 950 63 090
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 499 7 806 3 818 797
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 551 6 380 4 082 800
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 090 5 305 3 287 654
Amortyzacja (tys. zł) 2 812 2 905 2 924 2 964
EBITDA (tys. zł) -687 10 711 6 742 3 761
Aktywa (tys. zł) 370 479 360 911 386 611 383 002
Kapitał własny (tys. zł)* 203 144 208 912 212 416 213 347
Liczba akcji (tys. szt.) 109 270,000 109 270,000 109 270,000 109 270,000
Zysk na akcję (zł) -0,028 0,049 0,030 0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,859 1,912 1,944 1,952
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej