126,0000 zł
-1,56% -2,0000 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Wyniki finansowe - LIVECHAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 27 780 29 423 30 177 32 319
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 16 967 18 767 18 199 20 370
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 007 18 852 18 225 20 381
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 740 15 178 14 714 16 369
Amortyzacja (tys.) 944 1 153 1 268 1 368
EBITDA (tys.) 17 911 19 920 19 467 21 738
Aktywa (tys.) 59 801 61 520 75 182 57 684
Kapitał własny (tys.)* 53 177 54 345 69 178 49 170
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 0,534 0,589 0,571 0,636
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,065 2,110 2,687 1,910
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej