94,7000 zł
-1,04% -1,0000 zł
Text SA (TXT)

Wyniki finansowe - TEXT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 85 900 88 530 83 476 78 765
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 50 930 53 301 48 387 41 469
Zysk (strata) brutto (tys.) 50 813 53 089 48 313 41 501
Zysk (strata) netto (tys.)* 47 185 49 607 45 167 38 853
Amortyzacja (tys.) 3 699 3 971 4 501 4 751
EBITDA (tys.) 54 629 57 272 52 888 46 220
Aktywa (tys.) 182 596 197 331 238 670 168 311
Kapitał własny (tys.)* 163 148 175 115 219 987 90 053
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 1,832 1,926 1,754 1,509
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,336 6,801 8,543 3,497
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej