92,6000 zł
-2,32% -2,2000 zł
Text SA (TXT)

Wyniki finansowe - TEXT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 804 4 172 4 471 6 494
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 455 3 002 3 029 3 577
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 459 2 999 3 056 3 598
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 980 2 390 2 472 2 859
Amortyzacja (tys.) 111 113 133 194
EBITDA (tys.) 2 566 3 115 3 162 3 771
Aktywa (tys.) 11 526 6 706 9 591 12 912
Kapitał własny (tys.)* 9 009 5 385 7 856 10 711
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 0,077 0,093 0,096 0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,350 0,209 0,305 0,416
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej