94,7000 zł
-1,04% -1,0000 zł
Text SA (TXT)

Wyniki finansowe - TEXT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 3 507 7 002
Kapitał własny (tys.)* 2 820 4 931
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,110 0,191
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej