94,7000 zł
-1,04% -1,0000 zł
Text SA (TXT)

Wyniki finansowe - TEXT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 56 131 61 817 66 780 65 353
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 31 976 32 247 38 705 35 076
Zysk (strata) brutto (tys.) 31 499 32 617 38 738 34 961
Zysk (strata) netto (tys.)* 29 423 30 306 36 014 32 709
Amortyzacja (tys.) 3 064 3 171 3 328 3 480
EBITDA (tys.) 35 040 35 418 42 033 38 556
Aktywa (tys.) 139 975 137 752 175 457 137 800
Kapitał własny (tys.)* 123 520 124 510 160 402 69 283
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 1,143 1,177 1,399 1,270
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,797 4,835 6,229 2,691
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej