94,7000 zł
-1,04% -1,0000 zł
Text SA (TXT)

Wyniki finansowe - TEXT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 32 357 36 014 41 628 43 111
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 19 698 23 656 25 822 23 869
Zysk (strata) brutto (tys.) 19 711 23 560 25 271 24 385
Zysk (strata) netto (tys.)* 15 815 29 222 20 802 25 637
Amortyzacja (tys.) 1 457 2 397 2 225 2 389
EBITDA (tys.) 21 155 26 053 28 047 26 258
Aktywa (tys.) 73 755 87 629 108 908 85 498
Kapitał własny (tys.)* 64 810 78 681 99 311 76 453
Liczba akcji (tys. szt.) 25 750,000 25 750,000 25 750,000 25 750,000
Zysk na akcję (zł) 0,614 1,135 0,808 0,996
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,517 3,056 3,857 2,969
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej