34,0000 zł
-0,93% -0,3200 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 421 601 940 678 884 402 863 685
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -173 697 155 752 119 180 34 042
Zysk (strata) brutto (tys.) -164 649 156 542 122 846 37 790
Zysk (strata) netto (tys.)* -134 635 126 426 99 502 30 828
Amortyzacja (tys.) 100 587 107 207 100 287 110 807
EBITDA (tys.) -73 110 262 959 219 467 144 849
Aktywa (tys.) 4 818 709 5 121 279 5 253 269 5 295 484
Kapitał własny (tys.)* 3 697 105 3 823 531 3 832 786 3 863 614
Liczba akcji (tys. szt.) 34 013,590 34 013,590 34 013,590 34 013,590
Zysk na akcję (zł) -3,958 3,717 2,925 0,906
Wartość księgowa na akcję (zł) 108,695 112,412 112,684 113,590
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej