33,9000 zł
-1,22% -0,4200 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 IV Q 2007 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 279 329
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 93 800
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 93 818
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 73 596
Amortyzacja (tys.) 0 0 35 708
EBITDA (tys.) 0 0 129 508
Aktywa (tys.) 1 280 774 1 398 398 0
Kapitał własny (tys.)* 911 782 955 892 0
Liczba akcji (tys. szt.) 23 013,590 23 013,590 23 013,590
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 3,198
Wartość księgowa na akcję (zł) 39,619 41,536 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej