33,9000 zł
-1,22% -0,4200 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 728 689 731 768 730 821 567 525
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 162 849 179 651 232 307 -37 942
Zysk (strata) brutto (tys.) 161 397 178 097 236 484 -30 250
Zysk (strata) netto (tys.)* 130 353 143 180 192 618 -25 821
Amortyzacja (tys.) 104 726 96 806 102 314 98 764
EBITDA (tys.) 267 575 276 457 334 621 60 822
Aktywa (tys.) 4 731 540 4 855 050 5 042 405 4 920 014
Kapitał własny (tys.)* 3 607 333 3 750 513 3 866 524 3 840 703
Liczba akcji (tys. szt.) 34 013,590 34 013,590 34 013,590 34 013,590
Zysk na akcję (zł) 3,832 4,209 5,663 -0,759
Wartość księgowa na akcję (zł) 106,056 110,265 113,676 112,917
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej