33,9000 zł
-1,22% -0,4200 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 468 579 562 429 521 509 636 571
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 44 499 69 596 56 749 100 687
Zysk (strata) brutto (tys.) 47 603 67 162 55 038 98 614
Zysk (strata) netto (tys.)* 38 083 54 356 45 357 76 985
Amortyzacja (tys.) 96 942 105 719 107 930 111 776
EBITDA (tys.) 141 441 175 315 164 679 212 463
Aktywa (tys.) 4 375 263 4 436 669 4 451 907 4 573 714
Kapitał własny (tys.)* 3 289 385 3 339 615 3 380 162 3 453 839
Liczba akcji (tys. szt.) 34 013,590 34 013,590 34 013,590 34 013,590
Zysk na akcję (zł) 1,120 1,598 1,333 2,263
Wartość księgowa na akcję (zł) 96,708 98,185 99,377 101,543
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej